Να αγοράσεις έπιπλο για την τηλεόραση, ακόμα και αν δεν έχεις τηλεόραση.