Άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει, του Μάη.