Ντύσε το άσπρο στα λευκά και το λευκό στα άσπρα!!!