Παπούτσι στον τόπο του κι ας μην είναι απ’ τον δικό σου. Konstantina Tassopoulou