«Τασσοπούλου παιδί μου, στον πίνακα»… Κonstantina Tassopoulou